Centres_ecoambientals 265.jpg

PROGRAMA DE CENTRES ECOAMBIENTALS - CURS 2024 - 2025

La Conselleria d'Agricultura, Pesca i Medi Natural, juntament amb la Conselleria d’Educació i Universitats, convoquen la vint-i-unena edició del Programa de Centres Ecoambientals.

Aquest programa es basa en la integració de l’educació ambiental al centre educatiu donant suport a les accions ambientals a favor de la cura del planeta i fomentant la implicació de la comunitat educativa per tal d’aconseguir un major impacte en el conjunt de la societat. El Programa de Centres Ecoambientals fa èmfasi en el treball conjunt vers la sostenibilitat fomentant la feina de la conservació del medi i la biodiversitat, la mitigació del canvi climàtic, l’aprofitament respectuós dels recursos naturals i el consum responsable. Des d’aquest punt de vista i tot entenent que els centres educatius són la base de la societat futura, el programa s’organitza segons els eixos temàtics següents:

1. Agroecologia escolar.

2. Aigua.

3. Alimentació.

4. Atmosfera.

5. Biodiversitat.

6. Canvi climàtic.

7. Consum.

8. Contaminació acústica.

9. Energia.

10. Mobilitat.

11. Residus i economia circular

12. Sostenibilitat i ODS (convivència, edificis sostenibles, espais públics, ordenació del territori, …)

Cada centre educatiu seleccionarà l’eix o eixos amb els quals té previst treballar tenint present la seva transversalitat. Els centres educatius que s’inicien en el programa han de seleccionar almenys un dels tres eixos següents (aigua, energia, residus i economia circular) i fer-ne una auditoria en el centre educatiu al llarg dels dos primers cursos escolars de participació en el Programa.

Finalitat

Impulsar l’educació ambiental en els centres educatius de les Illes Balears i donar suport als projectes d’ambientalització dels centres educatius.

Destinataris

Centres docents sostinguts amb fons públics que imparteixen ensenyaments no universitaris de les Illes Balears.

Accés a la Seu Electrònica: sol·licitud i documentació


Més informació

Servei de Qualitat i Educació Ambiental de la Direcció General de Medi Natural i Gestió Forestal de la Conselleria d'Agricultura, Pesca i Medi Natural – Francesc Bennàssar (telèfon: 971 176 100 – extensió 67182. Adreça electrònica: fbennassar@dgmedinatural.caib.es).


Servei d’Innovació Educativa de la Direcció General de Primera Infància, Innovació i Comunitat Educativa de la Conselleria d’Educació i Universitats – Miquel Àngel Pérez (telèfon: 971 177 781 – extensió 62313).

Documents

Centres participants

PROGRAMA DE CENTRES ECOAMBIENTALS - CURS 2023 - 2024

Termini per entregar la memòria i, si pertoca, la sol·licitud de guardó.

La memòria final del programa (annex 2) així com la sol·licitud de guardó, si pertoca, s'han de lliurar abans del 26 de juny de 2024.

Documentació:

RECURSOS