logo guia.jpg

Presentació

El Protocol d'actuació és l'instrument bàsic per assolir la coordinació interinstitucional en la intervenció en casos de maltractament infantil a les Illes Balears.

En data 28 de juny del 2021, el Consell de Govern de les Illes Balears ha aprovat el nou protocol marc interdisciplinari de maltractament infantil de les Illes Balears.

 

Objectiu General:

L'objectiu d'aquest Protocol és millorar l'atenció per reduir la victimització primària i secundària que pateixen els i les menors que han patit maltractament i garantir el compliment dels seus drets i llibertats durant la intervenció de les institucions responsables de protegir-los, a través d'una actuació coordinada i eficaç de les institucions competents.

 

Objectius específics:

  • Recollir de manera ordenada i sistemàtica les actuacions que s'han de dur a terme en casos de maltractament infantil.
  • Protocolitzar el treball en els diferents equips de professionals i dels serveis dels àmbits d'intervenció implicats.