Torna

Registre Unificat de Maltractament Infantil de les Illes Balears (RUMI)

Govern de les Illes Balears
Conselleria de Salut, Família i Benestar Social.
Direcció General de Família, Benestar Social i Atenció a Persones en Situació Especial.
C /de Sant Joan de la Salle, 4 B
07003 PALMA
Tel.: 971 17 74 00
Fax: 971 17 64 40

Consell Insular de Mallorca
Servei de Protecció de Menors. Institut Mallorquí d’Afers Socials (IMAS)
C / del General Riera, 67
07010 PALMA
Tel.: 971 76 33 25
Fax: 971 76 04 75

Consell Insular de Menorca
Servei insular de Família
C / de Vassallo, 33 B
07703 MAÓ
Tel.: 971 36 12 12
Fax: 971 35 00 03

Consell Insular d’Eivissa
Servei de Protecció de Menors
C / de Cosme Vidal Llàser, s/n
07800 EIVISSA
Tel.: 971 19 56 12
Fax: 971 39 90 94

Consell Insular de Formentera
Conselleria de Benestar Social i Joventut
Vénda des Brolls, 53
07860 SANT FRANCESC
Tel.: 971 32 12 71
Fax: 971 32 20 39