Per a procedir a la valoració del menor, és necessari emplenar els dos formularis.

Es formulari permet emplenar-lo sempre que es descarregui s'arxiu i s'arxivi a l'ordinador.

- Informe de Valoració de la Gravetat del Risc, Desemparament i de l'Atenció i Protecció. Amb BALORA Informe valoració gravetat risc V2.1 CAT.pdf.pdf

- BALORA Balora.pdf.pdf