Torna

Registre Unificat de Maltractament Infantil de les Illes Balears (RUMI)

Davant la necessitat de detectar i notificar els casos de maltractament infantil, representants de tots els àmbits implicats en la infància i l'adolescència -social, educatiu, de salut, policial, judicial...-s'han posat d'acord a establir un sistema de notificació unificat per als casos de maltractament infantil.

 

Per facilitar les notificacions de manera sistemàtica i coordinada des d'un àmbit professional, heu d'anar a la columna de l'esquerra, clicar a l'àmbit des d'on vos correspongui notificar i seguir les instruccions.

 

NOTA INFORMATIVA: fins un altre avís, i amb motiu de la verificació de l'aplicació, us demanam que, una vegada feta la notificació corresponent, envieu un missatge electrònic a l'adreça   rumi@dgmenors.caib.es  amb l'assumpte "Nova notificació RUMI" i sense més dades. Gràcies per la vostra col·laboració.