Torna

Protecció de Dades Personals

QUI SÓN ELS RESPONSABLES DEL TRACTAMENT DE LES TEVES DADES PERSONALS A L’ADMINISTRACIÓ DE LA CAIB?


Els responsables del tractament de les teves dades personals de l’Administració de la CAIB són els titulars dels òrgans directius de les Conselleries de la CAIB següents:

- SECRETARIES GENERALS             

- DIRECCIONS GENERALS

Llistat de les Conselleries de la CAIB:

Pàgina Web Conselleria d'Empresa, Ocupació i Energia

Pàgina Web Conselleria d'Economia, Hisenda i Innovació

Pàgina Web Conselleria de Presidència i Administracions Públiques

Pàgina Web Conselleria de Salut

Pàgina Web Conselleria d'Educació i Universitats

Pàgina Web Conselleria d'Habitatge, Territori i Mobilitat

Pàgina Web Conselleria de Turisme, Cultura i Esports

Pàgina Web Conselleria de Famílies i Afers Socials

Pàgina Web Conselleria de la Mar i del Cicle de l'Aigua

Pàgina Web Conselleria d'Agricultura, Pesca i Medi Natural

El responsable del tractament determina les FINALITATS i els MITJANS del tractament de les teves dades personals, i per tant, entre d'altres, ha de:

1. Facilitar a l'interessat l’EXERCICI DELS SEUS DRETS i la INFORMACIÓ dels articles 13 i 14 del RGPD

2. Aplicar les MESURES TÈCNIQUES i ORGANITZATIVES ADEQUADES (SEUDONIMITZACIÓ, MINIMITZACIÓ, XIFRAT, etc)

3. Garantir la CONFIDENCIALITAT, INTEGRITAT, DISPONIBILITAT i RESILIÈNCIA dels sistemes i dels serveis de tractament.

4. Restaurar la DISPONIBILITAT i l'ACCÉS a les dades personals en cas d'incident físic o tècnic.

5. AVALUAR, abans del tractament, l'IMPACTE de les operacions de tractament en la protecció de dades personals (AIPD).

6. NOTIFICAR a l'AGÈNCIA ESPANYOLA DE PROTECCIÓ DE DADES (AEPD) les BRETXES DE SEGURETAT.