Torna

Protecció de Dades Personals

DELEGACIÓ DE PROTECCIÓ DE DADES DE L'ADMINISTRACIÓ DE LA CAIB


La Delegació de Protecció de Dades de l’Administració de la CAIB, adscrita a la Secretaria General de la Conselleria de Presidència i Administracions Públiques, en aplicació del Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016 (RGPD) atén les competències en matèria de protecció de dades de caràcter personal de l'Administració Territorial de la CAIB, integrada per les següents Conselleries:

Pàgina Web Conselleria d'Empresa, Ocupació i Energia

Pàgina Web Conselleria d'Economia, Hisenda i Innovació

Pàgina Web Conselleria de Presidència i Administracions Públiques

Pàgina Web Conselleria de Salut

Pàgina Web Conselleria d'Educació i Universitats

Pàgina Web Conselleria d'Habitatge, Territori i Mobilitat

Pàgina Web Conselleria de Turisme, Cultura i Esports

Pàgina Web Conselleria de Famílies i Afers Socials

Pàgina Web Conselleria de la Mar i del Cicle de l'Aigua

Pàgina Web Conselleria d'Agricultura, Pesca i Medi Natural

 

Delegació de Protecció de Dades de l’Administració de la CAIB

- No inclou els organismes autònoms ni els ens públics del Sector Públic Instrumental de la CAIB.

- No ostenta competències sobre els ens del Sector Públic Instrumental de la CAIB, els quals han de tenir el seu propi Delegat de Protecció de Dades (DPD).

Per a més informació, es pot consultar:

Sector_Public_Instrumental_Administracio_CAIB.pdf Sector Públic Instrumental CAIB

ORGANIGRAMA_DEL_GOVERN_DE_LES_ILLES_BALEARS.pdf Organigrama del Govern de les Illes Balears

 


DELEGAT/ADA DE PROTECCIÓ DE DADES (DPD)

La DPD de l’Administració de la CAIB té la seu a la Conselleria de Presidència i Administracions Públiques (Passeig de Sagrera, 2, 07012 Palma).

Dades de contacte: protecciodades@dpd.caib.es