Torna

Protecció de Dades Personals

COM PUC RECLAMAR ?


Si consideres que s'han vulnerat els teus drets en protecció de dades personales pots presentar una RECLAMACIÓ davant la Pàgina Web SEU ELECTRÒNICA DE L'AGÈNCIA ESPANYOLA DE PROTECCIÓ DE DADES (AEPD)

TERMINIS PER RESOLDRE

No s’ha atès la teva sol·licitud d’exercici dels drets (articles 15 a 22 RGPD)

Possible infracció del RGPD i de la Llei orgànica 3/2018

- 6 MESOS a comptar des de la data en què t’hagin notificat l’acord d’admissió a tràmit.

- Transcorregut aquest termini, pots considerar estimada la teva reclamació.

- 12 MESOS de durada màxima, a comptar des de la data de l'acord d'inici.

- Transcorregut aquest termini se'n produirà la caducitat i l'arxiu d'actuacions.

Per a més informació, es pot consultar:

Pàgina Web Preguntes freqüents AEPD