5. bases cat.png

5_punt.png Què és el procés unificat de policia local? Quins ajuntaments hi participen?

En el Butlletí Oficial de les Illes Balears núm. 128, de l'1 d'octubre de 2022 es publica la Resolució de la consellera de Presidència, Funció Pública i Igualtat de 29 de setembre de 2022, per la qual s’aproven la convocatòria, les bases, els temaris, els exercicis i es designa el Tribunal Qualificador de les proves selectives del procés unificat per cobrir les places de la categoria de policia dels municipis d'Alcúdia, Algaida, Andratx, Binissalem, Bunyola, Calvià, Campanet, Campos, Ciutadella, Consell, Es Mercadal, Estellencs, Felanitx, Formentera, Inca, Lloret de Vistalegre, Llucmajor, Manacor, Mancor de la Vall, Muro, Palma, Pollença, Sant Antoni de Portmany, Sant Josep de sa Talaia, Sant Llorenç des Cardassar, Santanyí, Son Servera.

 

5_punt.png Bases del procés selectiu unificat de policia local 2022

L’article 188 del Decret 40/2019 de 24 de maig, pel qual s'aprova el Reglament marc de coordinació de les policies locals de les Illes Balears, referit a la cooperació entre l’Administració de la Comunitat Autònoma i les entitats locals, dins d’un marc de cooperació, estableix la possibilitat que la consellera competent en matèria de coordinació de policies locals, mitjançant l’Escola Balear d’Administració Pública, assumeixi la competència que li sigui delegada per les entitats locals per convocar i gestionar tot o part dels processos selectius per cobrir vacants de la categoria de policia dels cossos de la policia local i les places de policies en els ajuntaments que no hagin constituït cos de policia local.

La consellera de Presidència, Funció Pública i Igualtat, per Resolució de 10 d’agost de 2022 (Boib núm. 106 d’11 d’agost de 2022), va iniciar el procediment per assumir les competències dels esmentats processos selectius. Mitjançant l’esmentada Resolució va convocar els ajuntaments interessats a participar en un procés unificat de selecció per tal que, abans del 15 de setembre de 2022, deleguessin en la consellera de Presidència, Funció Pública i Igualtat, a través de l’Escola Balear d’Administració Pública, les competències necessàries per dur a terme l’execució de l’esmentat procés selectiu.

D’acord amb l’esmentada l'acceptació de la delegació per part de la consellera de Presidència, Funció Pública i Igualtat es durà a terme en la Resolució que aprova la convocatòria del procés unificat.

Podeu consultar la publicació des d'aquí.

0_torna.png