MEMORIAL DE LA PARAULA

"Els pobles que obliden la seva història estan condemnats a repetir-la"

Aquest projecte neix de la voluntat de donar veu a la ciutadania amb l'objectiu de recuperar la memòria silenciada del nostre poble. Especialment a les víctimes i als seus familiars però també a totes les persones sensibilitzades en la recuperació de la memòria de la repressió. Un espai per xerrar i escoltar, per rompre el silenci que durant anys ens imposà la dictadura franquista, així com per retre homenatge a les seves víctimes. Participatiu, obert, i de fàcil maneig per a tothom.

Si tens una història per contar, fets viscuts o que hagis escoltat o investigat sobre la guerra o dictadura franquista, si vols ser partícip per recuperar el nom d'una víctima silenciada, la seva vida, la seva història, participa del Memorial de la Paraula.

Cartes de la Memòria

Recull_de_totes_les_Cartes_de_la_Memoria_2021_(94_pagines).pdf Descarrega totes les cartes de la Memòria