Torna

Matrícula PBAU

PBAU 2021.

Convocatòria ordinària: dies 8, 9 i 10 de juny.

Convocatòria extraordinària: dies 6, 7 i 8 de juliol.

Darrera actualització: 25 de gener 2021

Nou procés de matrícula i informació PBAU

Els aspectes més importants són els següents:

  1. Els alumnes han d'estar tutoritzats pel centre en tot el procediment de matrícula a la PBAU.
  2. La matrícula es farà al GestIB per part del centre.
  3. Els alumnes hauran de pagar la matrícula al web de la UIB per a tràmits dels alumnes, que es denomina UIBdigital. (https://uibdigital.uib.es/)
  4. Per a complir el punt anterior, els alumnes hauran d'obtenir prèviament unes credencials d'accés (usuari i clau). El suport tècnic d'aquest procés el farà la UIB, però el centre tutoritzarà als alumnes.
  5. Es podran consultar la matrícula i les qualificacions de forma simultània al GestIB i a UIBdigital.

Adaptacions exàmens PBAU 2021.


Per a més informació:

ordenacio@dgplacen.caib.es

Telèfon: 971177783