Torna

Matrícula PBAU

Obtenció de les credencials UIBdigital

  1. L’alumne rebrà un correu electrònic per obtenir les credencials d’UIBdigital. Serà necessària l'utilització del codi que figura al resguard de matrícula.
  2. Si l'alumne no rep el correu, ha de contactar amb el seu centre educatiu, que ho comunicarà al Servei d'Ordenació Educativa.
  3. És important que els alumnes no obtinguin les credencials abans de rebre el correu de la UIB.
  4. Si l'alumne ja disposa de credencials del curs passat, les pot utilitzar i no cal fer aquest procés.