Torna

Matrícula PBAU

Convocatòria ordinària PBAU 2021 (juny)

 1. Introducció matrícula al GestIB: del 19 al 23 d'abril de 2021, ambdós inclosos.
 2. Enviament full d'incidències al Servei d'Ordenació Educativa per correu electrònic: dia 12 de maig.
 3. Enviament documentació UIB: del 26 al 30 d'abril, reducció taxes / 13 de maig llista matrícula actualitzada.

 1. Obtenció credencials a UIBdigital: del 30 d'abril al 9 de maig.
 2. Pagament matrícula a UIBdigital: de l'1 al 7 de juny.
 3. Publicació lloc d'examen: a partir del 3 de juny.
 4. Realització de les proves: dies 8, 9 i 10 de juny.
 5. Consulta de qualificacions al GestIB i a UIBdigital: a partir del 17 de juny (15.00 h).
 6. Sol·licitud de revisió d'exàmens a UIBdigital: del 17 al 21 de juny.
 7. Publicació dels resultats definitius: 29 de juny (15.00 h).
 8. Sol·licitud per veure exàmens: 29 i 30 de juny.

Convocatòria extraordinària PBAU 2021 (juliol)

 1. Introducció matrícula al GestIB: del 17 al 21 de juny.
 2. Enviament full d'incidències al Servei d'Ordenació Educativa per correu electrònic: dia 25 de juny.
 3. Enviament documentació UIB: 29 de juny (amb la matrícula actualitzada).

 1. Obtenció credencials a UIBdigital: del 28 al 30 de juny.
 2. Pagament matrícula a UIBdigital: de 30 de juny al 5 de juliol.
 3. Publicació lloc d'examen: a partir de l'1 de juliol.
 4. Realització de les proves: dies 6, 7 i 8 de juliol.
 5. Consulta de qualificacions al GestIB i a UIBdigital: a partir del 14 de juliol (15.00 h).
 6. Sol·licitud de revisió d'exàmens a UIBdigital: del 14 al 16 de juliol.
 7. Publicació dels resultats definitius: 26 de juliol (15.00 h).
 8. Sol·licitud per veure exàmens: 26 i 27 de juliol.

Per a més informació:

ordenacio@dgplacen.caib.es

Telèfon: 971177783