Convocatòria ordinària PBAU 2024 (juny)

 1. Introducció matrícula al GestIB: del 21 al 27 de març de 2024, ambdós inclosos.
 2. Enviament full d'incidències al Servei d'Ordenació Educativa per correu electrònic: dia 16 de maig de 2024.
 3. Enviament documentació UIB: del 16 al 22 d'abril de 2024, reducció taxes / 30 de maig de 2024, llista matrícula actualitzada.

 1. Termini per obtenir credencials UIBdigital: Del 17 d’abril al 6 de maig de 2024
 2. Pagament matrícula a UIBdigital: Del 4 al 10 de juny de 2024
 3. Publicació lloc d'examen: 5 de juny de 2024
 4. Realització de les proves: dies 11, 12 i 13 de juny de 2024
 5. Consulta de qualificacions al GestIB i a UIBdigital: 19 de juny de 2024
 6. Sol·licitud de revisió d'exàmens a UIBdigital: Del 19 al 21 de juny de 2024
 7. Publicació dels resultats de les revisions: 1 de juliol de 2024
 8. Sol·licitud per veure exàmens: 1 i 2 de juliol de 2024

Convocatòria extraordinària PBAU 2024 (juliol)

 1. Introducció matrícula al GestIB: del 24 al 26 de juny de 2024
 2. Enviament full d'incidències al Servei d'Ordenació Educativa per correu electrònic: dia 2 de juliol de 2024
 3. Enviament documentació UIB: 3 de juliol de 2024 (amb la matrícula actualitzada)

 1. Termini per obtenir credencials UIBdigital: Del 2 al 4 de juliol de 2024
 2. Pagament matrícula a UIBdigital: del 4 al 8 de juliol de 2024
 3. Publicació lloc d'examen: 4 de juliol de 2024
 4. Realització de les proves: dies 9, 10 i 11 de juliol de 2024
 5. Consulta de qualificacions al GestIB i a UIBdigital: 17 de juliol de 2024
 6. Sol·licitud de revisió d'exàmens a UIBdigital: del 17 al 19 de juliol de 2024
 7. Publicació dels resultats de les revisions: 29 de juliol de 2024
 8. Sol·licitud per veure exàmens: 29 i 30 de juliol de 2024

Per a més informació:

ordenacio@dgplacen.caib.es

Telèfon: 971177783