Torna

Matrícula PBAU

S'utilitzaran els següents codis per poder fer una matrícula més acurada.

Codi

 Tipus alumne

Selecció alumnes

Tipus matrícula

B

Alumnes que cursen batxillerat.

Llista desplegable per cursos

Bloc d’accés obligatori i bloquejat + bloc d’admissió

BAC

Alumnes batxillerat amb títol anterior a 2021 i matrícula PBAU completa

Introduir DNI i 1r llinatge

Bloc d’accés obligatori i bloquejat + bloc d’admissió

BAD

Alumnes batxillerat amb títol anterior a 2021 i només bloc d'admissió a PBAU

Introduir DNI i 1r llinatge

Només bloc d’admissió

T

Alumnes que cursen CFGS

Llista desplegable per cursos

Només bloc d’admissió

TT

Alumnes amb títol CFGS anterior a 2021.

Introduir DNI i 1r llinatge

Només bloc d’admissió