Torna

Matrícula PBAU

 

 Documentació que els centres han de remetre a la UIB per correu postal o amb signatura electrònica (del director o del secretari)

  1. desc_nou.pngDe dia 26 al 30 d'abril, si s'escau, original o còpia acarada de la documentació que acredita l'exempció o reducció de taxes.
  2. desc_nou.pngDia 13 de maig, llista de la matrícula PBAU del centre (document generat pel GestIB), signat pel secretari i amb el vistiplau del director. En el cas que s'hagi  afegit informació sobre reduccions o exempcions de taxes, també han de remetre aquesta documentació.

desc_nou.png

A la pàgina web de la UIB podeu trobar els documents necessaris per acreditar la reducció o exempció de taxes.

La documentació s'ha d'enviar per correu postal a la següent adreça:

Servei d’Alumnes i Gestió Acadèmica

Son Lledó. Campus universitari

Ctra. de Valldemossa, km 7.5

07122 Palma (Illes Balears)


En cas de signatura electrònica s’ha d’enviar a: saga.proves-acces@uib.cat