Torna

Matrícula PBAU

El procediment de matrícula és el següent:

 1. El centre ha d'informar i tutoritzar als alumnes sobre la matrícula a la PBAU.
 2. El centre ha de recollir només les següents dades i introduir la matrícula dels alumnes al GestIB.
  • desc_nou.pngCorreu electrònic personal de l'alumne (no el corporatiu del centre).
  • Telèfon de l'alumne (si hi ha canvis respecte al registrat al GestIB).
  • Si hi ha motius de exempció o reducció de taxes.
  • En el bloc d'accés s'ha de marcar la troncal general de modalitat que cursa l'alumne.
  • En el bloc d'admissió, que és voluntari, un màxim de 3 matèries qualsevols.
 3. Es generarà un resguard de matrícula. L'alumne s'ha de quedar una còpia i una altra còpia, signada per l'alumne, s'ha de guardar al centre.
 4. desc_nou.pngDe dia 26 al 30 d'abril, els centres, en el cas que tenguin alumnes amb exempció o reducció de les taxes han d’enviar a la UIB, la documentació acreditativa.
 5. Dia 12 de maig, tots els centres han de remetre un correu electrònic al Servei d'Ordenació Educativa amb les possibles incidències que hagin detectat. Aquest correu s'ha d'enviar encara que no se n'hagi detectada cap.
 6. desc_nou.pngDia 13 de maig, tots els centres han de remetre un llistat a la UIB amb la seva matrícula PBAU actualitzada, signat pel secretari amb el vist i plau del director. Aquest document estarà disponible a l’apartat “matrícula PBAU” del GestIB.
 7. L'alumne ha de comprovar que la matrícula és correcta (al resguard, al GestIB o a UIBdigital). Si el centre té incidències, ha de tornar a enviar la llista actualitzada (punt 4).
 8. L'alumne, una vegada satisfetes les taxes del títol de batxiller, ha de pagar la matrícula a UIBdigital.

Per a més informació:

ordenacio@dgplacen.caib.es

Telèfon: 971177783