Torna

Laboratori d'Investigacions Marines i Aqüicultura (LIMIA)

MORTALITAT DE LA NACRA

Les poblacions de Pinna nobilis, nacra, protegida per la Directiva Hàbitat i inclosa en el Catàleg espanyol d'espècies amenaçades en la categoria de Vulnerable, han patit esdeveniments de mortalitat en diferents zones del litoral espanyol des de mitjans de setembre de 2016.

El Laboratori d'Investigacions Marines i Aqüicultura del Govern Balear (LIMIA), l'Institut Tecnolóxico per o Control do Medio Mariño de Galícia (INTECMAR) i el Departament de Microbiologia i Parasitologia de la Universitat de Santiago de Compostel·la estan treballant coordinadament per identificar el possible patògen causant de la seva mortalitat.

S'ha creat un taller d'experts sobre els esdeveniments de mortalitat massiva de Pinna nobilis al Mediterrani espanyol: avaluació, metodologia i monitoratge de les seves poblacions, al qual participa el LIMIA.

Més informació:

Català - Castellano
LIMIA. Av. de l'Enginyer Gabriel Roca, 69. 07158 Port d'Andratx

Telèfon 971177691