desc_lletres_del_joc.png

Descripció del joc

El joc de l’oca riallera vol ser una eina per ajudar a aprendre vocabulari i consolidar estructures lingüístiques de la llengua catalana que facilitin al nou parlant comunicar-se en un clima lúdic de cooperació i confiança. El joc també promou l’espontaneïtat en les intervencions orals mentre es fan mecànics els usos bàsics del llenguatge més corrent.

Aquest joc vol ser una contribució a l’acolliment lingüístic i pretén propiciar primers contactes d’una forma interactiva i divertida, que permetin l’intercanvi oral i incitin a participar i a compartir. És una manera d’acostar-se als nous parlants per encoratjar-los a expressar-se en català i acompanyar-los.

És per això que s’ha elaborat aquest joc amb 100 targetes que contenen preguntes de nivell «Inicial 1» i altres 100 targetes amb preguntes de nivell «Inicial 2». Totes les targetes tenen escrita la solució, per ajudar a complir els objectius didàctics del joc.

La versió imprimible del joc, que es pot trobar a l'apartat Material imprimible, inclou 100 targetes suplementàries per a cada nivell de dificultat, que s'afegeixen a les targetes del material editat.

Les targetes de nivell «Inicial 1», de color gris, repassen els coneixements dels nous parlants que tot just emprenen l’aprenentatge de la llengua catalana. Són les primeres passes per a l’adquisició d’una llengua, a partir d’un vocabulari senzill i d’expressions per fer-se entendre en les funcions més bàsiques: identificar-se, demanar i dir qui són, saludar, situar-se en l’espai, comunicar on viuen...

Les targetes de nivell «Inicial 2», de color verd, són la continuació dels primers contactes amb la llengua catalana: parlar d’on es va néixer, del que s’ha fet avui i del que es va fer ahir, de què agrada i què no, expressar què feim nosaltres i què fan els altres…

Pel que fa a les solucions, s’ha de tenir en compte que hi ha casos en què no es recullen totes les formes lingüístiques possibles dins la llengua catalana, sinó les d’ús més habitual o les que són pròpies de les Illes Balears. Aquesta situació se sol donar especialment en el cas d’algunes formes verbals.

El joc de l’oca riallera té altres possibilitats que van més enllà d’aquests continguts. Els docents, monitors, voluntaris lingüístics... poden adaptar-se al nivell dels seus alumnes i elaborar preguntes per a ells de diferent grau de dificultat o fer que els aprenents n’elaborin per als companys. El joc també es pot adaptar per treballar temes específics (d’ortografia, història...) d’un nivell determinat.

desc_oca.png