desc_lletres_del_joc.png

Com s’hi juga?

El joc de l’oca riallera és una mescla d’atzar i coneixements, que ens faran passar una estona agradable i profitosa, mentre miram d’obrir-nos camí fins a la meta: la casella 63 (tauler gros) o la casella 40 (tauler petit).

Per tant, abans de començar a jugar, s’ha de triar el tauler segons el temps que es vulgui que duri la partida (devers 50 minuts amb el tauler gros i devers 20 minuts amb el tauler petit).

La forma de jugar és la mateixa en ambdós taulers, si bé s’ha de tenir en compte que en el gros hi ha 63 caselles, i en el petit, 40. Més endavant, en el punt 9 d’aquestes instruccions, s’expliquen les caselles que tenen penalització i s’aclareixen les que presenten una numeració diferent segons el tauler: en aquests casos, el número a l’esquerra de la barra inclinada correspon al tauler gros, mentre que el de la dreta de la barra és el que apareix en el tauler petit.

També s’ha de triar el nivell de les preguntes. Les targetes que contenen les preguntes s’han de posar a la taula de joc. En el cas que els jugadors siguin de diferent nivell, es poden agafar les targetes corresponents als nivells «Inicial 1» i «Inicial 2» i emprar-ne un o l’altre segons els coneixements del jugador que hagi de respondre.


1. Cada jugador ha de triar un color de fitxa i col·locar-la a la casella de sortida.

2. Tots els jugadors tiren el dau una vegada. Qui treu el número més alt inicia el joc.

3. S’ha de moure la fitxa tantes caselles com indiqui el dau.

4. El company de mà dreta agafa la primera carta del munt i fa la pregunta a la persona que acaba de moure la fitxa.

5. Si el jugador respon correctament, avança una casella i passa el torn al company de mà dreta.

6. Si el jugador no respon bé, queda on és i passa el torn al company.

7. Si en avançar una casella per haver respost bé es troba amb una casella especial (oca, mort, presó, pou, pont, hostal), el jugador ha de botar-la fins a la casella següent. Seguidament, passa el torn al company.

8. Quan un jugador cau damunt una oca, diu: «D’oca a oca i, si l’encert, em toca». Avança cap a l’oca següent, i contesta una pregunta. Si l’encerta, torna a tirar de nou. Si no l’encerta, no torna a tirar, i toca al company de mà dreta. Si l’oca a la qual avança és la darrera, diu:«D’oca a oca i, si l’encert, guany!». En cas que no encerti aquesta pregunta, torna a tirar i retrocedeix tantes caselles com indica el dau.

9. Quan un jugador cau a una casella amb penalització ha d’actuar de la manera que s’indica:

desc_Pont.png

Pont (casella 7) Si el jugador encerta la pregunta, travessa el pont fins a la casella 12. Si no l’encerta, queda a la casella 7.

desc_pont_2.png

Pont (casella 12) Si el jugador respon bé, avança un casella. Si no l’encerta, travessa el pont fins a la casella 7.

desc_Hostal.png

Hostal (casella 19) El jugador que hi cau fa un torn sense jugar.

desc_Pou.png

Pou (casella 31) El jugador que hi cau fa un torn sense jugar. 

desc_Preso.png

Presó (casella 52/35) El jugador que hi cau fa un torn sense jugar. Per sortir-ne, ha de contestar bé una pregunta.

desc_Mort.png Mort (casella 58/37) El jugador que hi cau va directament a la casella d’inici.

10. Si en el darrer tram la xifra que indica el dau supera el nombre de caselles que manquen per caure a la casella final, s’ha de tornar enrere i continuar jugant cap endavant fins que la fitxa entra just a la casella 63.
Guanya qui hi entra primer.

desc_oca.png