COMPARTIM DADES ENTRE ADMINISTRACIONS

Equip

Directora

Glòria Escudero

Assessors

Maria Francisca Adrover

Albert Amorós

Jerònia Barceló

Belén Cáliz

Rosaura Castellà

Míriam Cuello

Damià Estelrich

Antonia Gil

Xisco González

Mateu Gual

Sara Maimó

Ana Massanet

Ferran Mercant

Catalina Pons

Maria Pons

Marta Oliver

Cristina Ruiz

Susana Sáenz

Maria del Carmen Sánchez

Pere Suau

Bàrbara Vila

Informàtics

Joan Nadal

Jaume Pericàs

Jaume Ramon

Auxiliar administratiu

Francisca Obrador