Torna

Institut Balear de l'Habitatge: Informació

FIANCES DE LLOGUER alisado.PNG


BOCADILLO.PNG

Ingressar fiances:

Per fer efectiu el dipòsit de les fiances haureu d’emplenar el Formulari de Registre i Dipòsit de Fiances (Model F1), adjuntar el contracte de lloguer i fer el corresponent pagament.

Què necessitau?

Abans d’iniciar el tràmit online, haureu de disposar del contracte d’arrendament degudament signat per tal d’adjuntar-lo quan el tràmit us ho requereixi.

Un cop hagueu emplenat el formulari i adjuntat el contracte, haureu d’efectuar el pagament també per via telemàtica per tal de finalitzar el procés.

Tutorial dayuda.PNG
Accedir al tràmit V.PNG