Torna

Institut Balear de l'Habitatge: Informació

FIANCES DE LLOGUER alisado.PNG


BOCADILLO.PNG

Actualització de Fiances:

L’arrendador ha d’exigir a l’arrendatari la regularització de la fiança prevista en la Llei i, per tant, a partir dels 5 o 7 anys haurà d’actualitzar la fiança dipositada al començament perquè aquesta sigui igual a una o dues de les mensualitats de renda, segons els casos.

Què necessitau?

Per  actualitzar la fiança haureu d’emplenar un nou Formulari de Registre i Dipòsit de Fiances (Model F1) en paper i presentar-lo juntament amb el Formulari de Registre i Dipòsit de fiances que vàreu emplenar inicialment així com amb l’annex del contracte.

El pagament i la presentació d’aquests documents es pot fer a qualsevol de les entitats bancàries col·laboradores de l’IBAVI, Caixa de Pollença -Colonya- (només pels seus clients) o CAIXA BANK i aquestes entitats ho remetran directament a l’IBAVI.