S'ha publicat la Resolució del director general de Personal Docent i Centres Concertats de 10 de juny de 2024 per la qual s’aprova la convocatòria pública per cobrir, en comissió de serveis, places de directors de centres de professorat (BOIB 81, de 18 de juny de 2024).

Resolució

Sol·licitud

Llistes provisionals d'admesos i exclosos i de mèrits. Membres de la comissió (Publicat 03/07/2024)

Llistes definitives d'admesos i exclosos i de mèrits (Publicat 08/07/2024)

Convocatòria de les entrevistes (Publicat 08/07/2024)

LLista provisional puntuacions 2a fase i totals (Publicat 12/07/2024)

LLista definitiva puntuacions 2a fase i totals (Publicat 18/07/2024)

Resolució provisional (Publicat 19/07/2024)