S'ha publicat la resolució del director general de Personal Docent i Centres Concertats de 23 de maig de 2024 per la qual s'aproven les instruccions i la convocatòria de les modalitats de formació en el centre i intercentres assessorats pels centres de professorat de les Illes Balears per al curs 2024-2025

Les sol·licituds s'han de trametre al CEP de referència a través de VALIB o de correu electrònic abans de dia 30 de juny.