La sol·licitud de certificat del llistat de les activitats formatives que consten en el portal de personal s'ha de fer per registre oficial, o bé de forma presencial a qualsevol registre oficial o de manera telemàtica.

Enllaç

Certificat d'activitats formatives (SEU Electrònica)