RECLAMACIONS APORTACIÓ FORMACIÓ PERMANENT DEL PROFESSORAT DE RELIGIÓ CATÒLICA 24_25

El termini per presentar reclamacions a les activitats formatives aportades en el tràmit telemàtic PRESENTACIÓ D'ACTIVITATS DE FORMACIÓ PROFESSORAT DE RELIGIÓ CATÒLICA 24_25 romandrà obert des de dia 27 de juny a les 00:00h fins dia 01 de juliol de 2024 a les 23:59h.

Per accedir al tràmit telemàtic creat a tal efecte clicau AQUÍ.

 

PRESENTACIÓ FORMACIÓ PERMANENT DEL PROFESSORAT

La tramitació de la sol·licitud del reconeixement d’activitats de formació permanent del professorat s’ha de fer exclusivament a través del tràmit telemàtic creat a tal efecte al qual podreu accedir AQUÍ.

Aquest tràmit estarà operatiu únicament des de 13 /05/2024 a les 09:00h al 20/05/2024 a les 23:00h.

No cal aportar la documentació relativa a les activitats de formació permanent que ja figurin al Portal del personal de cada aspirant.

Una vegada fet l’enviament, si es vol afegir alguna activitat de formació permanent que s’ hagi oblidat adjuntar, cal que es faci la tramitació de nou en la seva totalitat, ja que només és vàlid el darrer enviament que faci cada una de les persones que participa en el tràmit.

Totes les persones participants que hagin d’aportar documentació relativa a formació permanent del professorat hauran obligatòriament de:

1. Descarregar-se el full de càlcul “Presentació d’ACTIVITATS de FORMACIÓ Professorat de RELIGIÓ CATÒLICA”.

2. Emplenar-lo tenint en compte que:

  • Algunes columnes contenen aclariments indicats amb un triangle vermell al cantó superior dret. Per veure’ls s’ha de passar el cursor per damunt.
  • Cal escriure el títol de l’activitat formativa EXACTAMENT COM FIGURA ESCRIT AL CERTIFICAT.
  • S’han d’emplenar obligatòriament tots els camps del full de càlcul per a cada una de les formacions presentades.

3. Aportar en pdf el títol de magisteri, CAP, màster de formació del professorat o altra titulació que faculti per exercir la funció docent.

4. Aportar tants arxius pdf com a certificats d'activitats formatives es presenten. NO S’HAN D’ADJUNTAR EN UN ÚNIC DOCUMENT PDF TOTS ELS CERTIFICATS.

5. A través del tràmit, cal adjuntar un únic fitxer zip que contengui el full de càlcul i tots els fitxers pdf. Aquest fitxer zip ha de tenir com a nom: DNI_1rLLINATGE_2nLLINATGE_NOM (exemple: 44555666X_REY_PONS_MAR).

Document: