Torna

Formació

La Societat Cooperativa d'Iniciativa Social i Formació Ocupacional Jovent, té autorització de la Direcció General de Pesca i Medi Marí per realitzar dos cursos de formació dins l'any 2022 per a l'obtenció del títol professional de:

 1) Mariner Pescador

Títol Professional de Mariner Pescador (1)

Localitat on tindrà lloc

Palma, carrer Son Gibert, 8 – 07008 (seu de Jovent) Tel. 971471806

Director responsable

del curs

Bernat Quetglas Escalas

Professor/s que l’impartiran

Jaume Amengual Serapio

Data inici i fi de curs i horari

04/04/2022 de 16:00 h a 21:00 h

05/04/2022 de 16:00 h a 21:00 h

06/04/2022 de 16:00 h a 21:00 h

07/04/2022 de 16:00 h a 21:00 h

08/04/2022 de 16:00 h a 19:00 h

Data de l’examen

08/04/2022 de 19:00 h a 20:00 h

Nombre màxim d’alumnes

20

Títol Professional de Mariner Pescador (2)

Localitat on tindrà lloc

Palma, carrer Son Gibert, 8 – 07008 (seu de Jovent) Tel. 971471806

Director responsable

del curs

Bernat Quetglas Escalas

Professor/s que l’impartiran

Jaume Amengual Serapio

Data inici i fi de curs i horari

07/11/2022 de 16:00 h a 21:00 h

08/11/2022 de 16:00 h a 21:00 h

09/11/2022 de 16:00 h a 21:00 h

10/11/2022 de 16:00 h a 21:00 h

11/11/2022 de 16:00 h a 19:00 h

Data de l’examen

11/11/2022 de 19:00 h a 20:00 h

Nombre màxim d’alumnes

20