Torna

Formació

La Societat Cooperativa d'Iniciativa Social i Formació Ocupacional Jovent, té autorització de la Direcció General de Pesca i Medi Marí per realitzar dos cursos de formació dins l'any 2019 per a l'obtenció del títol professional de:

 1) Mariner Pescador

Títol Professional de Mariner Pescador (1)

Localitat on tindrà lloc

Palma, carrer Son Gibert, 8 – 07008 (seu de Jovent) Tel. 971471806

Director responsable

del curs

Manuel Palacios Torres

Professor/s que l’impartiran

Jaume Amengual Serapio

Data inici i fi de curs i horari

25/03/2019 de 16:00 h a 21:00 h

26/03/2019 de 16:00 h a 21:00 h

27/03/2019 de 16:00 h a 21:00 h

28/03/2019 de 16:00 h a 21:00 h

29/03/2019 de 16:00 h a 19:00 h

Data de l’examen

29/03/2019 de 19:00 h a 20:00

Nombre màxim d’alumnes

20

Títol Professional de Mariner Pescador (2)

Localitat on tindrà lloc

Palma, carrer Son Gibert, 8 – 07008 (seu de Jovent) Tel. 971471806

Director responsable

del curs

Manuel Palacios Torres

Professor/s que l’impartiran

Jaume Amengual Serapio

Data inici i fi de curs i horari

18/11/2019 de 16:00 h a 21:00 h

19/11/2019 de 16:00 h a 21:00 h

20/11/2019 de 16:00 h a 21:00 h

21/11/2019 de 16:00 h a 21:00 h

22/11/2019 de 16:00 h a 19:00 h

Data de l’examen

22/11/2019 de 19:00 h a 20:00 h

Nombre màxim d’alumnes

20