Torna

Formació

Àmbit d'aplicació

Certificat

Hores

Aplicable

General

Formació Bàsica

70

A tot el personal que exerceixi funcions professionals marítimes en els vaixells civils.

 

A tot el personal que exerceixi funcions professionals marítimes en els vaixells civils.

Vaixells pesquers de més de 50 metres d'eslora

Avançat lluita contra incendis

24

Requerit a Capitans i oficials de pont i màquines de vaixells mercants d'arqueig brut superior a 75 GT, als tripulants que tinguin assignats deures específics i responsabilitats relacionades amb la càrrega en els vaixells tanc, així com als Capitans i oficials de pont i màquines de vaixells pesquers majors de 50 metres d'eslora.

Vaixells pesquers de més de 20 metres d'eslora

Embarcacions de Supervivència i Bots de rescat no ràpids

24

 Requerit a Capitans i oficials de pont i màquines de vaixells mercants d'arqueig brut superior a 75 GT, als tripulants de bucs mercants que tinguin assignades funcions en el maneig d'embarcacions de supervivència, així com als Capitans i oficials de pont i màquines de vaixells pesquers majors de 20 metres d'eslora.

Farmaciola C

 

Formació sanitària específica Inicial

24

Ordre PRE/646/2004, de 5 de març

Estan obligats tots els oficials encarregats de la guàrdia en cambra de màquines i els capitans, patrons i oficials que hagin d'encarregar de la guàrdia de navegació en vaixells obligats a portar la farmaciola C.

Farmacioles A o B

Formació sanitària específica avançada

42

Estan obligats els capitans, patrons i oficials que vagin a encarregar-se de la guàrdia de navegació en vaixells obligats a portar la farmaciola A o B.

Zona Marítima A1

Operador restringit del sistema mundial de socors i seguretat marítima.

40

Requerit als capitans i oficials de Pont encarregats de la guàrdia de navegació de vaixells civils acollits al Sistema Mundial de Socors i Seguretat Marítim a la zona1

 

Zones Marítimes A2, A3 y A4

Operador general del sistema mundial de socors i seguretat marítima.

120

Requerit als capitans i oficials de Pont encarregats de la guàrdia de navegació de vaixells civils acollits al Sistema Mundial de Socors i Seguretat Marítim a qualsevol zona de navegació exceptuant als vaixells que només facin navegacions a la zona 1, als quals se’ls exigirà el certificat d'Operador Restringit del Sistema Mundial de Socors i Seguretat marítima

 

ARPA

Radar de punteig automàtic.

 

30

Es requerirà als capitans i oficials de Pont de vaixells que portin aquest equip.