Torna

Comissió d'ètica pública

Comissió d'Ètica Pública

D'acord amb l'apartat sisè del Codi Ètic del Govern de les Illes Balears i per acord del Consell de Govern de 10 de febrer de 2017, es crea la Comissió d'Ètica Pública de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears (en endavant, la CEP) com a òrgan d'assessorament per al compliment de les normes contingudes en aquest Codi, la qual s'adscriu actualment a la Direcció General de Participació, Transparència i Voluntariat de la Conselleria de Transició Energètica, Sectors Productius i Memòria Democràtica.

Normativa.jpg Composició.jpg
Funcions.jpg Funcionament.jpg
Acords.jpg Contacte.jpg

Contacte

Podeu contactar per qualsevol dels mitjans següents:

Correu electròniccomissioetica@caib.es.
Correu postal dirigit a: Comissió d'Ètica Pública (Secretaria Autonòmica de Sectors Productius i Memòria Democràtica) Carrer Uruguai, s/n 07010 Palma
Enviant aquest formulari, indicant el seu correu electrònic
Telèfon: 971177714