Torna

Comissió d'ètica pública

Bernat Riutort

Bernat Riutort Serra és professor de filosofia moral a la Universitat de les Illes Balears i imparteix les assignatures de filosofia política i ciència política i de l’administració, així com un curs de doctorat anual. Ha participat, des del començament dels anys noranta, en activitats d’I+D amb diversos col·lectius de filosofia política i de ciència política espanyols i argentins.

Les seves principals línies d’investigació tracten de la teoria de la democràcia, el diagnòstic social i polític de les societats avançades, el pensament moral i política actual i el concepte de poder.