Torna

Comissió d'ètica pública

Codi Ètic

Tots els alts càrrecs i personal eventual que formen part de l'actual Govern han signat i publicat a les seves pàgines web de www.caib.es l'adhesió al Codi Ètic, pel qual es comprometen a seguir les normes ètiques i les pautes de conducta estipulades al text. L'objectiu del document és fomentar la integritat i l'eficiència en l'actuació dels representants públics de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, per tal de garantir una major transparència en l'execució de la despesa pública. També, per oferir un grau elevat de prestació de serveis públics que mantingui i reforci la confiança de la ciutadania en les seves institucions.

PDF Codi ètic (Acord del Consell de Govern de 13 de maig de 2016 pel qual s’aprova el Codi ètic del Govern de les Illes Balears)

PDF Acord del Consell de Govern de 29 de març de 2021 pel qual es modifica l’apartat sisè de l’annex I de l’Acord del Consell de Govern de 13 de maig de 2016 pel qual s’aprova el Codi ètic del Govern de les Illes Balears