Torna

Institut d'Estudis Autonòmics

*L'IEA no atèn consultes telefòniques sobre el contingut de la normativa d'aquest repositori. Per a més informació sobre la matèria que cercau podeu contactar amb la conselleria competent o amb el Servei d'Atenció Telefònica (012).

Tornar al llistat de notícies

14/04/2016

Llei 5/2016, de 13 d'abril, de la renda social garantida

SERVEIS SOCIALS

BOIB núm. 47, de 14 d'abril de 2016 

Afectat per:

Llei 18/2016, de 29 de desembre, de pressuposts generals de la comunitat autònoma de les Illes Balears per a l’any 2017 BOIB núm. 164, de 31 de desembre de 2016

Llei 14/2018, de 28 de desembre, de pressuposts generals de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears per a l’any 2019 BOIB núm. 163, de 29 de desembre de 2018

Llei 19/2019, de 30 de desembre, de pressuposts generals de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears per a l’any 2020 BOIB núm. 175, de 31 de desembre de 2019

Decret llei 10/2020 de 12 de juny, de prestacions socials de caràcter econòmic de les Illes Balears BOIB ext. núm. 109, de 16 de juny de 2020

Per a més informació podeu descarregar el següent document