Torna

Institut d'Estudis Autonòmics

Tornar al llistat de notícies

29/04/2000

Llei 5/2000, de 20 d'abril, de l'Institut Balear de la Dona

RÈGIM JURÍDIC I ORGANITZACIÓ DE L'ADMINISTRACIÓ \ DONA

BOCAIB núm. 54, de 29 d'abril de 2000

Afectada per:

Llei 12/2015, de 29 de desembre, de pressuposts generals de la comunitat autònoma de les Illes Balears per a l'any 2016 BOIB ext. núm. 189, de 30 de desembre de 2015

Llei 11/2016, de 28 de juliol, d'igualtat de dones i homes BOIB núm. 99, de 4 d'agost de 2016

Per a més informació podeu descarregar el següent document