Torna

Institut d'Estudis Autonòmics

*L'IEA no atèn consultes telefòniques sobre el contingut de la normativa d'aquest repositori. Per a més informació sobre la matèria que cercau podeu contactar amb la conselleria competent o amb el Servei d'Atenció Telefònica (012).

Tornar al llistat de notícies

25/03/2014

Llei 2/2014, de 25 de març, d'ordenació i ús del sòl

TERRITORI I URBANISME

BOIB núm. 43 de 2014

Afectada per:

Correcció d'errades advertides en les versions catalana i castellana de la Llei 2/2014, de 25 de març, d'ordenació i ús del sòl BOIB núm. 80 de 2014

Decret llei 1/2016, de 12 de gener, de mesures urgents en matèria urbanística BOIB núm. 6 Ext. de 2016

Llei 12/2016, de 17 d'agost, d'avaluació ambiental de les Illes Balears BOIB núm. 106 de 2016

Llei 12/2017, de 29 de desembre, d'urbanisme de les Illes Balears BOIB núm. 160 Ext. de 2017

Per a més informació podeu descarregar el següent document