Torna

Institut d'Estudis Autonòmics

Tornar al llistat de notícies

18/05/1995

Decret 53/1995, de 18 de maig, pel qual s'aproven les condicions higiènico sanitàries de les piscines dels establiments d'allotjaments turístics i de les d'ús col·lectiu en general

TURISME

Decret 53/1995, de 18 de maig, pel qual s'aproven les condicions higiènico sanitàries de les piscines dels establiments d'allotjaments turístics i de les d'ús col·lectiu en general BOCAIB núm. 80 de 1995

Afectat per:

Correcció d'errada advertida en el Decret 53/1995, de 18 de maig, pel qual s'aproven les condicions higiènico sanitàries de les piscines dels establiments d'allotjaments turístics i de les d'ús col·lectiu en general BOCAIB núm. 88 de 1995

Decret 77/2012, de 21 de setembre, de simplificació administrativa i de modificació de diverses disposicions reglamentàries per a la transposició a les Illes Balears de la Directiva 2006/123/CE, de 12 de desembre de 2006, de serveis en el mercat interior BOIB núm. 140 de 2012

 

Per a més informació podeu descarregar el següent document