Torna

Institut d'Estudis Autonòmics

*L'IEA no atèn consultes telefòniques sobre el contingut de la normativa d'aquest repositori. Per a més informació sobre la matèria que cercau podeu contactar amb la conselleria competent o amb el Servei d'Atenció Telefònica (012).

Tornar al llistat de notícies

26/08/2016

Decret 53/2016, de 26 d'agost, pel qual es regula la Comissió de Secretaris Generals i es concreten determinats aspectes de les sessions del Consell de Govern

RÈGIM JURÍDIC I ORGANITZACIÓ DE L'ADMINISTRACIÓ

Decret 53/2016, de 26 d'agost, pel qual es regula la Comissió de Secretaris Generals i es concreten determinats aspectes de les sessions del Consell de Govern BOIB núm. 109 de 2016 

Afectat per:

Acord del Consell de Govern de 7 d'octubre de 2016 de correcció d'errades del Decret 53/2016, de 26 d'agost, pel qual es regula la Comissió de Secretaris Generals i es concreten determinats aspectes de les sessions del Consell de Govern BOIB núm. 128 de 2016

 

Per a més informació podeu descarregar el següent document