Torna

Institut d'Estudis Autonòmics

Tornar al llistat de notícies

13/05/1995

Decret 45/1995, de 4 de maig, pel qual s'aprova el Reglament de règim disciplinari de la funció pública

FUNCIÓ PÚBLICA

BOCAIB núm. 61, de 13 de maig de 1995

Afectat per:

Decret 103/2012, de 21 de desembre, de modificació del Decret 85/1990, de 20 de setembre, pel qual es regula el règim retributiu dels funcionaris al servei de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears BOIB núm. 192, de 22 de desembre de 2012

Decret 32/2020 de 5 d’octubre, pel qual es regula el règim disciplinari de la funció pública de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears BOIB núm. 172, de 6 d'octubre de 2020

Per a més informació podeu descarregar el següent document