Torna

Institut d'Estudis Autonòmics

*L'IEA no atèn consultes telefòniques sobre el contingut de la normativa d'aquest repositori. Per a més informació sobre la matèria que cercau podeu contactar amb la conselleria competent o amb el Servei d'Atenció Telefònica (012).

Tornar al llistat de notícies

04/03/2016

Decret 11/2016, de 4 de març, pel qual es creen les meses integrants del procés de diàleg social del Pacte per la competitivitat, l'ocupació de qualitat i el progrés social de les Illes Balears

RÈGIM JURÍDIC I ORGANITZACIÓ DE L'ADMINISTRACIÓ

Decret 11/2016, de 4 de març, pel qual es creen les meses integrants del procés de diàleg social del Pacte per la competitivitat, l'ocupació de qualitat i el progrés social de les Illes Balears BOIB núm. 030 de 2016

Afectat per:

Decret 57/2016, de 16 de setembre, pel qual es modifica el Decret 11/2016, de 4 de març, pel qual es creen les meses integrants del procés de diàleg social del Pacte per la competitivitat, l'ocupació de qualitat i el progrés social de les Illes Balears BOIB núm. 118 de 2016

Per a més informació podeu descarregar el següent document