Torna

Institut d'Estudis Autonòmics

*L'IEA no atèn consultes telefòniques sobre el contingut de la normativa d'aquest repositori. Per a més informació sobre la matèria que cercau podeu contactar amb la conselleria competent o amb el Servei d'Atenció Telefònica (012).

Tornar al llistat de notícies

25/01/2008

Decret 10/2008, de 25 de gener, pel qual es crea l'Institut per a la Convivència i l'Èxit Escolar de les Illes Balears

RÈGIM JURÍDIC I ORGANITZACIÓ DE L'ADMINISTRACIÓ \ EDUCACIÓ

Decret 10/2008, de 25 de gener, pel qual es crea l'Institut per a la Convivència i l'Èxit Escolar de les Illes Balears BOIB Núm. 015 de 2008

Afectat per:

Decret 72/2009, de 23 d’octubre, de modificació del Decret 10/2008, de 25 de gener, pel qual es crea l’Institut per a la Convivència i l’Èxit Escolar de les Illes Balears BOIB núm. 159 de 2009

Per a més informació podeu descarregar el següent document