Torna

Ibjove

SOL·LICITUDS DE RESERVA

Només s'admetran les reserves fetes amb el formulari en línia. No seran vàlides les reserves fetes per telèfon, correu electrònic o fax. Les reserves es gestionaran per ordre d'arribada marcat per l'horari d'enviament de la reserva. 


En el següent enllaç podeu consultar les CONDICIONS GENERALS fer la reserva de les diferents instal·lacions que gestiona l'IB Jove: 

CONDICIONS DE RESERVA  PDF


En el següent enllaç podeu fer la reserva de les diferents instal·lacions que gestiona l'IB Jove:

FORMULARI DE RESERVA EN LÍNIA  Pàgina Web


En compliment de l’article 59 del Decret 23/2018, “Documentació necessària”, una setmana abans d’entrar el grup o empresa de temps lliure s’ha de lliurar una llista de tots els participants, fent-hi constar nom i llinatges, data de naixement i DNI o passaport.

LLISTAT DE PARTICIPANTS  Fulla de Càlcul


Recordar que les Activitats de Temps Lliure estan regulades pel Govern de les Illes Baleares mitançant el Decret 23/2018, de 6 de juliol, pel que es desenvolupa parcialment la Llei 10/2006, de 26 de juliol, integral de joventut.

Aquest Decret estableix la obligatorietat de presentar una comunicació responsable a qualsevol grup amb estades amb una durada superior als dos vespres amb més de 9 persones de menys de 18 anys davant l’administració competent (Consells Insulars).

L’IBJOVE pot requerir aquesta documentació abans de l’entrada a la instal·lació per assegurar que l’activitat s’ha comunicat correctament. En cas de no disposar d’aquesta documentació es podrà negar l’entrada a la instal·lació.

ACTIVITATS QUE REGULA LA NORMATIVA DE TEMPS LLIURE  Pàgina Web