Torna

Ibjove

NORMATIVA DE RESERVES I ÚS DE LES INSTAL·LACIONS

RESERVES 2022

Benvingudes i benvinguts al procés de reserva de les instal·lacions que gestiona l' IBJOVE.

Per començar heu d'emplenar aquest formulari.

A continuació heu d'enviar-nos el formulari emplenat amb totes les vostres dades a:  reserves@ibjove.net

Heu de tenir en consideració que les reserves efectúades per a l'any 2022 es poden veure modificades o anul·lades segons el que dicti la normativa vigent quant a recomanacions de la Conselleria de Salut i Consum o altre organisme competent. 

REGLAMENT DE RESERVES I PREUS D' ESTADA A LES INSTAL·LACIONS DE L'IBJOVE 2022

Per raons d'eficiència organitzativa i,  també,  per consideració i respecte a l'entorn, al personal que aten les instal·lacions  i a la resta d'usuàries i usuaris, podeu consultar i descarregar  les condicions generals de tramitació i cancel·laciò de reserva de les instal·lacions de l'Institut Balear de la Joventut,  així com els terminis i les nomes d'ús en format PDF, aquí PDF

Heu de saber que, en cas de coincidència en les dates, atorgarem prioritat a les sol·lictuds de reserva enviades en primer lloc i en els terminis establerts per la normativa.

SOL·LICITUDS DE RESERVA, FORMULARI, TRAMITACIÓ I ALTRES CONSIDERACIONS

Per tal de garantir a tothom un accés equitatiu i responsable a les instal·lacions que gestiona l' IBJOVE, el procés de reserva serà únicament el que explicam a la capçalera, és a dir, per ordre d'entrada en els terminis establerts i mitjançant el FORMULARI DE RESERVA EN LÍNIA  Pàgina Web

Per raons d'eficiència organitzativa i per tal d'oferir-vos el millor servei i la millor atenció possible i, també, en compliment de l’article 59 del Decret 23/2018, “Documentació necessària”, una setmana abans d’entrar el grup o empresa de temps lliure s’ha de lliurar una relació de tots els participants, també del personal responsable, fent-hi constar nom i llinatges, data de naixement i DNI o passaport. Aquí teniu la plantillla: LLISTAT DE PARTICIPANTS  Fulla de Càlcul

Sabeu que les activitats de temps lliure estan regulades pel Govern de les Illes Baleares mitançant el Decret 23/2018, de 6 de juliol, pel que es desenvolupa parcialment la Llei 10/2006, de 26 de juliol, integral de joventut?

Aquest Decret estableix,  per a a qualsevol grup amb estades amb una durada superior als dos vespres amb més de 9 persones de menys de 18 anys, l'obligatorietat de presentar una declaració responsable  davant l’administració competent que, en aquest cas, són els consells insulars de Mallorca, Menorca, Eivissa i Formentera.

És per això que l’IBJOVE està obligat a requerir aquesta documentació a tots els grups  abans de l’entrada a la instal·lació,  per assegurar que l’activitat s’ha comunicat correctament i que es compleix la normativa: ACTIVITATS QUE REGULA LA NORMATIVA DE TEMPS LLIURE  Pàgina Webdesc_transparente.png

PREUS DE LES INSTAL·LACIONS

Si voleu descarregar el document amb els preus de les estades a les instal·lacions que gestiona l'IBJOVE  en format PDF, clicau aquí PDF