Torna

Ibjove

FORMACIÓ

DINAMITZACIÓ D’ACTIVITATS DE TEMPS LLIURE EDUCATIU INFANTIL I

Dirigida a: Persones treballadores preferentment desocupades. La participació de les persones
treballadores desocupades ha d’assolir un percentatge mínim del 70% respecte del total de les
que inicien l’especialitat formativa; el 30% restant, com a màxim, es pot cobrir per persones
treballadores ocupades. 

Més informació


MONITOR/A D'ACTIVITATS DE LLEURE EDUCATIU INFANTIL I JUVENIL 

Denominació: Dinamització d’activitats de lleure educatiu infantil i juvenil.

Certificat de professionalitat: nivell 2.

Modalitat: presencial.

Durada:  310 hores (150 teòriques + 160 pràctiques).

Lloc: carrer de l'Uruguai, s/n, 07010 Palma, Illes Balears.

Amb el curs aprendràs a...

Organitzar, dinamitzar i avaluar activitats de lleure educatiu dirigides a la infància i la joventut, en el marc de la programació general d'una organització, aplicant les tècniques específiques d'animació grupal, incidint explícitament en l'educació en valors i atenent a les mesures bàsiques de seguretat i prevenció de riscos.

Sortides professionals:

  • Monitor/a de lleure educatiu infantil i juvenil.
  • Monitor/a  de  campaments,  d’albergs  de  joventut,  de  cases  de  colònies,  de  granges-escoles, d’aules i escoles de natura.
  • Monitor/a d’activitats en el marc escolar.

Més informació.