Torna

Ibjove

PLA D'ACTUACIÓ

2019

- Compliment del pla d'actuació
- Memòria IBJOVE conselleria 

2020

- Pla d'actuació
- Compliment del pla d'actuació (en redacció)
- Memòria IBJOVE conselleria (en redacció)

2021

- Pla d'actuació
- Compliment del pla d'actuació (encara no disponible)
- Memòria IBJOVE conselleria (encara no disponible)

PRESSUPOSTOS

- Memòria pressupostos IBJOVE 2021