Torna

Ibjove

desc_CONS AFERS SOCIALS ESPORTS.png desc_microsite Transparent_Horitzontal+Nom.png

L'Institut Balear de la Joventut (IBJOVE) és una entitat pública que depèn orgànicament de la Conselleria d'Afers Socials i Esports del Govern de les Illes Balears. La seva funció principal és aplicar les polítiques de joventut engegades pel Govern de les Illes Balears i també desenvolupar iniciatives concretes i globals, tant si són pròpies com si són de suport a altres entitats, en benefici del jovent de les nostres illes.

Entre altres coses, l'Institut Balear de la Joventut gestiona el Programa Cultural Art Jove; l'Observatori de la Joventut de les Illes Balears; el Carnet Jove; l'Infojove (amb programes com "Cibermentors" o "Vida digital més segura"); el Programa Júnior d'estudis a l'estranger, així com cursos d'idiomes a diversos llocs del món;instal·lacions juvenils, com l'alberg i el campament de la Victòria (Alcúdia, Mallorca), la casa de colònies de Ca n'Arabí (Binissalem, Mallorca) i la casa de colònies de Formentera; com també l'Àrea de Participació, d'encontre amb entitats i professionals del món de la joventut i el lleure.

A més, l'Institut Balear de la Joventut organitza activitats formatives i de suport a professionals que treballen en l'àmbit de la joventut, l'educació i el lleure amb el propòsit de reconèixer i valorar la importància de tot el sector que treballa amb joves.

Mesures contra la COVID-19 en els àmbits de la joventut i el lleure

El Consell de Govern ha disposat que a partir de dia 10 de gener de 2022 fins les 24.00 hores de dia 24 de gener de 2022, el nivell d'alerta sanitària aplicable a cadascuna de les Illes Balears sigui el nivell 3, llevat que es revisi abans.

Aquest Acord del Consell de Govern ha estat publicat en el BOIB núm. 6, de 10 de gener de 2022.

Informació específica en matèria de joventut

Mesures COVID-19 (Vigents fins 24/01/22).pdf

On s'han de comunicar els casos detectats de COVID-19?

Els casos positius de COVID 19 detectats en les activitats d'educació en el temps lliure infantil i juvenil s'han de comunicar per part de cada persona afectada o els seus representants mitjançant la línia albergada al web www.ibsalut.es/autorastreigcovid

La Central de Coordinació COVID-19 notificarà directament a cada cas el resultat positiu de la prova diagnòstica, i amb el mateix missatge aquesta persona rebrà l’enllaç a l’eina d’autorastreig, que l’ha de reenviar a tots els seus possibles contactes estrets perquè responguin un qüestionari per determinar si efectivament ho són.

En cas afirmatiu rebran les indicacions adequades i podran demanar cita per a una prova diagnòstica. D’aquesta manera, els casos sospitosos no hauran d’esperar que els telefoni el Servei de Salut, cosa que els evitarà l’espera.

Informació general

CORONAVIRUS / COVID-19 A LES ILLES BALEARS

CORONAVIRUS / COVID-19 INFORMACIÓ SANITÀRIA

Normativa i altra documentació d'interès

Acord del Consell de Govern de 23 de desembre de 2021 pel qual s’estableixen els nivells d’alerta sanitària que s’han d’aplicar en cada una de les illes i es modifica puntualment el Pla de Mesures de Prevenció, Contenció i Coordinació Front a la COVID-19, aprovat per l’Acord del Consell de Govern de 25 d’octubre de 2021.pdf

Aquest document inclou com annex el Text consolidat del Pla de Mesures de Prevenció, Contenció i Coordinació per Fer Front a la COVID-19, que incorpora les modificacions introduïdes en el Pla amb posterioritat a la seva aprovació inicial, de dia 25 d’octubre de 2021.

Acord del Consell de Govern de 10 de gener de 2022 pel qual s’estableixen els nivells d’alerta sanitària que s’han d’aplicar en cada una de les illes.pdf

Acord del Consell de Govern de 29 de novembre de 2021 pel qual s’estableixen mesures temporals i excepcionals en l’àmbit de l’activitat de determinats establiments en funció del nivell d’alerta sanitària de l’illa on estiguin radicats com a mesures temporals i excepcionals per raó de salut pública per a la contenció de la COVID-19.pdf

Enllaços a les pàgines web dels consells insulars

Consell de Mallorca

Consell Insular de Menorca

Consell d'Eivissa

Consell Insular de Formentera

Proposta de Resolució de l'Àrea del Carnet Jove de les Illes Balears per la qual es publica la llista provisional de sol·licituds admeses i excloses en relació a la convocatòria dels Premis i Ajudes Carnet Jove per a Projectes d'Autoocupació per a l'any 2021.


PDF Proposta de Resolució de l'Àrea del Carnet Jove per la qual es publica la llista provisional de sol·licituds admeses i excloses en relació a la convocatòria dels Premis i Ajudes Carnet Jove per a Projectes d'Autoocupació per a l'any 2021.


PDF Llistat provisional de sol·licituds admeses en relació a la convocatòria dels Premis i Ajudes Carnet Jove per a Projectes d'Autoocupació per a l'anys 2021.

Reserves 2022

A partir de dia 4 d'octubre, a les 9h del matí, s'obri el període per a realitzar sol·licituds de reserva de places a les instal·lacions que gestiona l’IBJOVE per l’any 2022.

És important recordar que les reserves fetes per l'any 2022 es poden veure modificades o anul·lades segons el que dicti la normativa vigent quant a recomanacions de la Conselleria de Salut i Consum o altre organisme competent.

Només es tindran en compte les sol·licituds de reserves que es realitzin a partir de la data i horari abans esmentat. Les que es facin amb anterioritat no seran tingudes en compte.