Torna

Ibjove

desc_CONS AFERS SOCIALS ESPORTS.png desc_microsite Transparent_Horitzontal+Nom.png

L'Institut Balear de la Joventut (IBJOVE) és una entitat pública que depèn orgànicament de la Conselleria d'Afers Socials i Esports del Govern de les Illes Balears. La seva funció principal és aplicar les polítiques de joventut engegades pel Govern de les Illes Balears i també desenvolupar iniciatives concretes i globals, tant si són pròpies com si són de suport a altres entitats, en benefici del jovent de les nostres illes.

Entre altres coses, l'Institut Balear de la Joventut gestiona el Programa Cultural Art Jove; l'Observatori de la Joventut de les Illes Balears; el Carnet Jove; l'Infojove (amb programes com "Cibermentors" o "Vida digital més segura"); instal·lacions juvenils, com l'alberg i el campament de la Victòria (Alcúdia, Mallorca), i la casa de colònies de Formentera; com també l'Àrea de Participació, d'encontre amb entitats i professionals del món de la joventut i el lleure.

A més, l'Institut Balear de la Joventut organitza activitats formatives i de suport a professionals que treballen en l'àmbit de la joventut, l'educació i el lleure amb el propòsit de reconèixer i valorar la importància de tot el sector que treballa amb joves.

CONVOCATÒRIA DEL PROCÉS EXCEPCIONAL D'ESTABILITZACIÓ MITJANÇANT ELS PROCEDIMENTS SELECTIUS DE CONCURS I CONCURS-OPOSICIÓ PER COBRIR LES PLACES DE PERSONAL LABORAL DE L'INSTITUT BALEAR DE LA JOVENTUT (IBJOVE)

Més informació

CERTAMEN DE DISSENY DEL CARTELL COMMEMORATIU DELS 40 ANYS D'ESTATUT D'AUTONOMIA

DE LES ILLES BALEARS (1983-2023)

40ANYS.JPG

Més informació

Sol·licitud en word Editor de Text

Sol·licitud en writer Editor de Text odt

OBERTURA DEL PERÍODE DE RESERVES A LES INSTAL·LACIONS DE L' IBJOVE PER A L'ANY 2023.

INICI DE LES RESERVES: 28 d'octubre de 2022 a partir de les 9.00 h per al període de temps del 24 de juny al 30 de setembre de 2023.

Les reserves que no incloguin el període de temps abans esmentat seran anul·lades automàticament.

Més informació