Torna

IBASSAL

Psicosociologia


Objectiu

Millorar la salut laboral de les persones treballadores, mitjançant la prevenció dels riscs psicosocials.

Quins serveis oferim

  1. Atenció individualitzada a treballadors/res i empresaris/es en cas de risc psicosocial.
  2. Visites a les empreses per vigilar el compliment de la normativa en matèria psicosocial en els centres de treball.
  3. Campanyes de Psicosociologia i assessorament tècnic.
  4. Tutorització a les empreses en matèria de riscs psicosocials.
  5. Organització d'accions formatives, jornades i tallers de sensibilització en aquesta matèria.
  6. Promoció de bones pràctiques preventives en matèria de riscos psicosocials a les Illes Balears.

Informació de contacte

Correu electrònic: consultes@ibassal.caib.es
Telèfons: 971 17 65 83, 971 17 65 74