Torna

IBASSAL

 Correu electrònic: consultes@ibassal.caib.es
Telèfon: 971 78 49 58
Fax: 971 17 69 76


Missió:

Promoure la millora de la salut laboral de les persones treballadores, mitjançant la recollida d'informació sobre malalties professionals, activitats assessores de promoció de la salut laboral i de gestió, especialment relacionades amb la prevenció de les malalties professionals i la vigilància de la salut del treballadors.


Quins serveis oferim?

 1. Estudi de les Malalties Professionals i de la seva prevenció.
 2. Estudi d'accidents de treball
 3. Atenció individualitzada a treballadors/res i empresaris/es en temes relacionats amb la medicina del treball.
 4. Assessorament a sindicats i altres associacions socials.
 5. Suport, seguiment i control de la qualitat de l'àrea de vigilància de la salut del serveis de prevenció.
 6. Participació en el circuit de comunicació de les malalties professionals.
 7. Suport i assessorament tècnic a la Inspecció de Treball i Seguretat Social en el compliment de vigilància i control de les malalties professionals o el compliment de la matèries relacionades en la medicina del treball.
 8. Promoció de les mesures de prevenció de riscos de seguretat vial laboral especialment relacionades amb aspectes de medicina de tràfic.
 9. Vigilància en el compliment de la normativa sobre prevenció de riscs laborals, especialment en temes relacionats amb la vigilància de la salut.
 10. Elaboració d'informes sol·licitats per l'ordre jurisdiccional en procediments relacionats amb accidents laborals i malalties professionals.
 11. Organització o participació en accions formatives, jornades i tallers tècnics o de sensibilització en vigilància de la salut i les malalties professionals.
 12. Practiques formatives a residents de medicina del treball i a estudiants dels Máster de Prevenció.
 13. Col·laboració en la investigació epidemiològica de les malalties professionals.
 14. Promoció de bones pràctiques preventives en vigilància de la salut a les Illes Balears.