Torna

IBASSAL

 


Correu electrònic: consultes@ibassal.caib.es
Telèfon: 971 78 49 58
Fax: 971 17 69 75


Missió:

Millorar la salut laboral de les persones treballadores, mitjançant la prevenció de riscs ergonòmics.


Quins serveis oferim? 

  1. Analisi i investigació de les causes d'accidents de treball, amb propostes de mesures correctores.
  2. Atenció a les persones treballadores afectades pels riscs ergonòmics.
  3. Assessorament tècnic en matèria d'Ergonomia.
  4. Visites a les empreses per vigilar el compliment de la normativa en materia d'ergonomia en els centres de treball.
  5. Campanyes en materia d'Ergonomia.
  6. Atendre les denúncies i requeriments de les persones treballadores, sindicats i institucions.
  7. Organització d'accions formatives, jornades i tallers de sensibilització en aquesta matèria.