Torna

Proves de Certificació EOI Balears

Nivel Intermedio (B1)

c_ESP_wordle.png

- Partes de la prueba 2019 ESP Int Resum DESCRIPCIÓ.pdf partes_2019.pdf

- Muestra de la prueba Inter2Muestra.pdf Int B1.pdf

• Vídeo 1 Entrevista José Sacristán

• Vídeo 2 Salamanca