Torna

Proves de Certificació EOI Balears

Nivell Intermedi (B1)

wordle_11.png

- Parts de la prova  AL_INT_parts.2019.pdf parts.2019.pdf

-  Mostra de la prova AL Mostra INT.pdf AL_B1.pdf

Àudio 1 1._Tokio_Hotel.mp3 Tokio_Hotel.mp3

• Àudio 2 AL Int - 2_Köln_Domstadt (gekürzt).mp3 Köln_Domstadt.mp3

• Àudio 3 text_3_HV.mp3 Kurze Hörtexte.mp3