Torna

Proves de Certificació EOI Balears

Nivell Avançat (B2)

f_IT_wordle.png

- Parts de la prova 2019  ITALIÀ_Avançat_format.pdf parts_2019.pdf

- Mostra de la prova 2019_IT_Mostra_N_AVANCAT-convert.pdf Avançat B2.pdf

• Àudio Juny Avançat 2014 IT original.mp3Compito 1+2.mp3