Torna

Proves de Certificació EOI Balears

               Nivell Intermedi B2

                   

 a_CAT_wordle__640x415_.jpg

               

   Mostra de la prova  CAT B2 MOSTRA WEB.pdfCAT B2 MOSTRA WEB.pdf

     

     Vídeos: CTO_B2_ MOSTRA_Tasca 1.m4a CTO_B2_ MOSTRA_Tasca 1.m4a    

                 CTO_B2_ MOSTRA_Tasca 2.m4a CTO_B2_ MOSTRA_Tasca 2.m4a